Desesti

Comuna Deseşti este situată la circa 42 de km de Baia Mare şi la 23 de km de Sighetu Marmaţiei, fiind brăzdată de râurile Mara şi Râuşor (ultimul, cuprinzând râurile Izvorul Alb, Izvorul Negru şi Izvorul Şesurilor, formează platoul Izvoarele – o zonă cu sol foarte fertil, propice legumiculturii).

Comuna Deseşti abundă în obiective turistice, tradiţii şi meşteri populari, fiind unul dintre locurile care au devenit adevărate embleme ale Maramureşului Istoric. Pe teritoriul administrativ al comunei Deseşti se află Vârful Igniş, rezervaţia naturală Creasta Cocoşului, Cheile Tătarului, barajul de acumulare Runcu.

Comuna Deseşti este menţionată prima dată într-o diplomă din anul 1360, prin care regele Ladislau îi acordă lui Dragoş, fiul lui Giula, stăpânirea asupra satelor Deseşti (Deszei), Crăceşti (Kracsfalva) şi Hărniceşti (Hermes). Astăzi, comuna cuprinde satele Deseşti, Hărniceşti.