Ocna Sugatag

Localitatea Ocna Şugatag este situată în Depresiunea Maramureş, la poalele munţilor Ţibleş şi Gutin (munţi tineri vulcanici), pe DN 18 Baia Mare – Ocna Şugatag, la o distanţă de 20 km de municipiul Sighet şi la o altitudine de 490 m.

Comuna Ocna Şugatag se învecinează la sud cu comuna Budeşti la est şi nord- est cu comuna Călineşti, la nord cu comuna Giuleşti, la vest cu comuna Deseşti.

Localitatea este menţionată documentar pentru prima dată în 1355, fiind un important loc de extragere a sării. Odată cu încetarea exploatării, apele s-au infiltrat şi au provocat prăbuşirea tavanului minei şi astfel au apărut lacurile cu apă sărată pentru care localitatea este renumită. Alături de apele minerale sodice şi clorurate cu o concentraţie ridicată, climatul specific de depresiune intramontană cu veri răcoroase şi ierni reci constituie un factor de cură important.